#RajaChorusQuiz 43 என்னுயிர்த் தோழி கேளடி சேதி

தோழியரோடு நாயகி தன் காதலை ஒப்புவிக்கும் சீரான மதுரைப்பாட்டு. தோழியர் கூட்டமும் ஆமாப் போட்டுத் தூண்டி விடுகின்றது.

கங்கை அமரன் வரிகளில் சித்ரா பாடுகின்றார். இந்தப் படம் கங்கை அமரன் இயக்காத ராமராஜன் படம்.

தென்மதுரை சீமையிலே மீனாட்சி கோவிலிலே – தங்கமான ராசா

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

39 Responses to #RajaChorusQuiz 43 என்னுயிர்த் தோழி கேளடி சேதி

 1. V. S. Rajan says:

  தென்மதுரை சீமையிலே

 2. Maharajan says:

  தென்மதுரை சீமையிலே

 3. பால முருகன் says:

  தென்மதுர சீமையிலே

 4. Ganesan says:

  தென்மதுரை சீமையிலே

 5. P. Santhi says:

  தென்மதுரை சீமையிலே

 6. P.BABU says:

  தென்மதுரை சீமையில மீனாட்சி

 7. நாகராஜ் says:

  தென்மதுரை சீமையிலே மீனாட்சி கோவிலில

 8. ilayaraja .j says:

  தென்மதுரை சீமையில மீனாட்சி – தங்கமான ராசா

 9. iRockji says:

  தென் மதுர சீமையிலே..

 10. Umesh Srinivasan says:

  தென்மதுரைச் சீமையிலே

 11. Muthiah Rathansabapathy says:

  தென் மதுர சீமையில மீனாட்சி கோவிலிலே…

 12. Malar Saba says:

  தென்மதுரைச் சீமையில மீனாட்சி கோயிலில

 13. ஷபி says:

  தென்மதுர சீமையில

 14. Anonymous says:

  தென் மதுரை சீமையிலே

  உஷா

 15. Ammukutti says:

  தென்மதுரைச் சீமையிலே

 16. Sivapriya Maharajan says:

  தென்மதுரை சீமையிலே தங்கமான ராசா

 17. Isai says:

  Then Madura seemayila

 18. Rani Ignatius says:

  தென் மதுரை சீமையிலே

 19. V.raja says:

  தென் மதுரை சீமையிலே

 20. Anonymous says:

  தென்மதுரை சீமையிலே மீனாட்சி கோயிலிலே

  லோகநாதன் ஆறுமுகம்

 21. Shanthi (@Madhuraa_) says:

  தென் மதுரை சீமையில

 22. Murali.S says:

  தென்மதுரை சீமையிலே

 23. C S CHOCKALINGAM says:

  தென்மதுரை சீமையிலே

 24. S.Vijayakumar says:

  தென்மதுரை சீமையிலே

 25. @music_man143 says:

  தென்மதுர சீமையிலே

 26. Srinivasan says:

  தென்மதுரைச் சீமையிலே மீனாட்சி கோவிலிலே

 27. Krishna says:

  தென் மதுரஜசீமையில மீனாட்சிகோயிலில

 28. Krishna says:

  தென் மதுர சீமையில மீனாட்சிகோயிலில

 29. A.Saravanan says:

  தென்மதுரை சீமையில

 30. சிவனொளி says:

  தென்மதுர சீமையிலே

 31. Dinesh dev says:

  தென்மதுரை சீமையில மீனாட்சி

 32. பொ. காத்தவராயன் says:

  தென்மதுரை சீமையிலே [தங்கமான ராசா]

 33. Srividya says:

  தென்மதுரை சீமையிலே மீனாட்சி கோவிலில

 34. @gv_rajen says:

  தென்மதுரை சீமையில

 35. Priya Sathish says:

  தென்மதுரைச் சீமையில – தங்கமான ராசா

 36. Sridevi Sundararaj says:

  Thenmadurai seemaiyile..Thangamana rasa

 37. Saravanakumar says:

  தென்மதுரை சீமையிலே மீனாட்சி

 38. ராஜா says:

  தென்மதுரைச் சீமையில

 39. Balaji Sankara Saravanan V says:

  தென்மதுரை சீமையில மீனாட்சி கோவிலில

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *